สำรวจราคาและชนิดสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สำรวจราคาและชนิดสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร สำรวจราคาและชนิดสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร..คลิก

       วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายชนาธิป รอดระรัง นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับนางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

       สำรวจราคาและชนิดสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสถิติผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6