นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ..คลิก

        วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และนางอรุณรัตน์? วงศ์สมศรี? ประมงอำเภอธวัชบุรีฃ

        ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มปลาร้าบองแม่สังเวียน? ต.หนองไผ่? อ.ธวัชบุรี? และกลุ่มแปรรูปกุ้งจ่อม ปลาร้า ปลาส้มแม่สังวาลย์? ต.ดงสิงห์? อ.จังหาร?                      ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ไวรัสโคโรนา เพื่อให้คำปรึกษาและหาทางร่วมมือในการแก้ปัญหา หาทางฟื้นฟูจากผลกระทบที่ได้รับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6