ประวัติหน่วยงาน 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เดิมมีที่ทำการอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาในปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข รอ 1317 ติดถนนสายร้อยเอ็ด-โพนทอง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 1 บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 4 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อิ่งปลูกสร้างที่รวม 3-1-91 ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยอาคารที่ทำการ 1 หลัง อาคารตลาดกลางบริการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง