ร่วมหารือและขอมติในการแต่งตั้งกรรมการในการจัดซื้อวัสดุ พื้นที่อำเภออาจสามารถ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมหารือและขอมติในการแต่งตั้งกรรมการในการจัดซื้อวัสดุ พื้นที่อำเภออาจสามารถ ร่วมหารือและขอมติในการแต่งตั้งกรรมการในการจัดซื้อวัสดุ พื้นที่อำเภออาจสามารถ..คลิก

        วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายวิชยันตร์ จันทะโสต ประมงอำเภออาจสามารถ       เข้าร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามอาสามารถ

         เพื่อร่วมหารือและขอมติในการแต่งตั้งกรรมการในการจัดซื้อวัสดุของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในพื้นที่ บ้านจ้อก้อ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6