สำรวจราคาและชนิดสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอธวัชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สำรวจราคาและชนิดสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอธวัชบุรี สำรวจราคาและชนิดสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอธวัชบุรี..คลิก

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายชนาธิป รอดระรัง นักวิชาการประมง         เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี    

  สำรวจราคาและชนิดสัตว์น้ำ ที่ตลาดสด ในเขตพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสถิติผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6