ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Fieid Day) พื้นที่อำเภอโพนทอง

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Fieid Day) พื้นที่อำเภอโพนทอง ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Fieid Day) พื้นที่อำเภอโพนทอง..คลิก

           วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา มอบหมายให้ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ และนายสมเกียรติ มณีฉาย              ร่วมกับ นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (FieidDay)                       ในพื้นที่บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องเตย และเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6