ร่วมตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภออาจสามารถ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภออาจสามารถ ร่วมตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภออาจสามารถ..คลิก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายวิชยันตร์ จันทะโสต ประมงอำเภออาจสามารถ      

    ร่วมตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภออาจสามารถ เพื่อออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ ผลการตรวจสอบพบว่าได้อาคารสถานที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามกฎกระทรวงกำหนด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6