ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี..คลิก

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ และนายชนาธิป รอดระรัง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี

   ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี ผลการตรวจติดตามตรวจสอบพบว่าจระเข้ มีใบอนุญาตถูกต้อง ตรงตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ สถานที่เลี้ยงมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมนี้ได้กำชับให้ดูแลป้องกันมิให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดรอด สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6