ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความ ณ วัดบ้านสนามชัย (พื้นที่อำเภออาจสามารถ)

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความ ณ วัดบ้านสนามชัย (พื้นที่อำเภออาจสามารถ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความ ณ วัดบ้านสนามชัย (พื้นที่อำเภออาจสามารถ)..คลิก

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายวิชยันตร์ จันทะโสด ประมงอำเภออาจสามารถ      

   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณ วัดบ้านสนามชัย หมู่ที่ 17 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประทานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6