ร่วมกิจกรรมติดตั้งกระชัง โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ บ้านหนองต่าย (พื้นที่อำเภอธวัชบุรี)

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมกิจกรรมติดตั้งกระชัง โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ บ้านหนองต่าย (พื้นที่อำเภอธวัชบุรี) ร่วมกิจกรรมติดตั้งกระชัง โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ บ้านหนองต่าย (พื้นที่อำเภอธวัชบุรี)..คลิก

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ                      และนายชนาธิป รอดระรัง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี และนายอติราช ไชยคำ                  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด    

  เพื่อร่วมกิจกรรมติดตั้งกระชัง ขนาด 3 * 2.5 เมตร จำนวน 4 กระชัง ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้านหนองต่าย เพื่อใช้อนุบาลลูกปลาเพื่อสร้างรายได้  กับชาวบ้านหนองต่าย          ตามจุดประสงค์ของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านหนองต่าย หมู่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6