นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม เขตการตรวจราชการที่ 12 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม เขตการตรวจราชการที่ 12 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม เขตการตรวจราชการที่ 12 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม..คลิก

                      วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม เขตการตรวจราชการที่ 12 เดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรมประมง   

ในการนี้ได้เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายแก่ส่วนราชการในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง            ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และจ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และประมงอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด                            

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6