มอบพันธุ์ปลาจำนวน 100 ถุง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ แหลมพะยอม อำเภอโพนทอง

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


มอบพันธุ์ปลาจำนวน 100 ถุง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ แหลมพะยอม อำเภอโพนทอง มอบพันธุ์ปลาจำนวน 100 ถุง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ แหลมพะยอม อำเภอโพนทอง..คลิก

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่                  จากสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายสมเกียตริ มณีฉาย ประมงอำเภอโพนทอง    และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด    

   เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ แหลมพะยอม ตำบลแวง อำเภอโพนทอง โดยมอบพันธุ์ปลาจำนวน 100 ถุง เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ พร้อมแจกจ่ายเอกสารให้ความรู้ กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 มีเกษตรกร ขอรับความรู้ จำนวน 100 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6