เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง พื้นที่ทุ่งเขาหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง พื้นที่ทุ่งเขาหลวง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง พื้นที่ทุ่งเขาหลวง..คลิก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง นางอรุณรัตน์ วงสมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี

(ศพก. เครือข่าย) ปี 2560 นางสาวสุมิตา ภูมิสวาสดิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินอุดหนุน จำนวน 5,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564 ติดตามการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง สนง.ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ในช่วงเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6