มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(พื้นที่อำเภอธวัชบุรี)

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(พื้นที่อำเภอธวัชบุรี) มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(พื้นที่อำเภอธวัชบุรี)..คลิก

             วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับประมงอำเภอธวัชบุรี ประมงอำเภอสุวรรณภูมิ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

             มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี 20 ราย อำเภอทุ่งเขาหลวง 10 รายและอำเภอสุวรรณภูมิ 8 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6