ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ขนาดใหญ่ พื้นที่อำเภอจังหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ขนาดใหญ่ พื้นที่อำเภอจังหาร ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ขนาดใหญ่ พื้นที่อำเภอจังหาร..คลิก

     วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ                และนายชนาธิป รอดระรัง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

     ออกติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ของนางจตุพร ผาติเจริญชัย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ 5 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงขนาดใหญ่ มีจระเข้น้ำจืดในครอบครองจำนวน 4000 ตัว ผลการตรวจติดตามตรวจสอบพบว่าจระเข้ มีใบอนุญาตถูกต้อง ตรงตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ สถานที่เลี้ยงมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมนี้ ได้กำชับให้ดูแลป้องกันมิให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดรอด สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6