กิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ หนองทัพไทย หมู่ที่ 1,2 และ13 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


กิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ หนองทัพไทย หมู่ที่ 1,2 และ13 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ หนองทัพไทย หมู่ที่ 1,2 และ13 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ                        และนายชนาธิป รอดระรัง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายเถลิงเกียรติ ทองขัน ประมงอำเภอพนมไพร และนายอติราช ไชยคำนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ และทำกิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองทัพไทย หมู่ที่ 1,2 และ13 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ชี้แจง แผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6