ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล HOT ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล..คลิก

  วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  "หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม" เพื่อความกินดี อยู่ดี มีงานทำ รวมทั้งการพัฒนา ทักษะชีวิตให้มีความรู้ และสามารถจัดการเรียนรู้ถ่ายทอด ขยายผล และเผยแพร่ องค์ความรู้ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน พร้อมนี้ได้เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6