ร่วมกิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2565 ณ หนองม้อง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมกิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2565 ณ หนองม้อง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมกิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2565  ณ หนองม้อง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุญธง เภาเจริญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างอาหารธรรมชาติ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้าน บ้านแคน ทำความสะอาดบริเวณ โดยรอบแหล่งน้ำ พร้อมชี้แจงและแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรม ณ หนองม้อง บ้านแคน หมู่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6