กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ บึงศรีจำรูญ หมู่ที่ 12 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ บึงศรีจำรูญ หมู่ที่ 12 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ บึงศรีจำรูญ หมู่ที่ 12 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

 

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในงานกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ บึงศรีจำรูญ หมู่ที่ 12 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาสร้อยขาว และปลาสวาย โดยมี ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงในจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ชัยวารี ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6