ร่วมตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี..คลิก

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้

นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 14 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี ( จุดทีี่ 1) บ้านคุ้ยค้อ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 17 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด และร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะทำงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6