ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP''

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP'' 

ข่าวกิจกรรม


ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP''..คลิก

.       วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกับ นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่ผูล ประมงอำเภอจตุรพักตรพิมาน
และ นางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ลงพื้นที่ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP'' ของกรมประมง
ในงาน OTOP market ตลาดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก หลังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6