สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี 2564 

เกี่ยวกับเรา


สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี 2564..คลิก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมด้วยนางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล ประมงอำเภอจตุรพักตรพิมาน

และนายมนตรี สุดวิลัย ประมงอำเภอเชียงขวัญ

สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี 2564 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ สำนักงานประมงจังหวัเร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6