ติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หนองม้อง อ.จังหาร และประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP'

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หนองม้อง อ.จังหาร และประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP' 

ข่าวกิจกรรม


ติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ  2565 ณ หนองม้อง อ.จังหาร และประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP'..คลิก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ร่วมติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) โดยร่วมชี้แจงวางแผนปฎิบัติงานประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP'' ของกรมประมง ณ หนองม้อง บ้านแคน หมู่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6