จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564..คลิก

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราขการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง

จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 17 แห่ง โดยได้รับการสนันสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จำนวน 500,000ตัว ประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ 250,000 ตัว ปลานวลจันทร์เทศ 250,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6