จัดอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร ประจำปี 2564 กิจกรรมย่อบส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแปลงนา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


จัดอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร ประจำปี 2564 กิจกรรมย่อบส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแปลงนา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

BreakingNews


จัดอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร ประจำปี 2564 กิจกรรมย่อบส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแปลงนา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 20 - 21 กันยายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอทุกอำเภอ

จัดอบรมโครงการพัฒนาด้านการเกษตร ประจำปี 2564 กิจกรรมหลักส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต พืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กิจกรรมย่อบส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแปลงนา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอำเภอละ 15 ราย รวม 300 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6