ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ 

BreakingNews


ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ..คลิก

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายศิริพงษ์ ข้องหลิม

ประมงอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง ( จังหวัดบุรีรัมย์ )

ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 หลังได้รับแจ้งจากประชาชน

ในพื้นที่ว่ามีการลักลอบทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายประเภทกางกั้น กีดขวางทางเดิน สัตว์น้ำ และอวนรุนประกอบเรือยนต์ ณ ลำน้ำมูล บ้านโนนเค็ง ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็?ด? เบื้องต้นไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ประเภทเครื่องมือประมงทีี่ผิดกฏหมาย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6