ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร?กลุ่มแปลงใหญ่โค? ตำบลอุ่มเม้า? อำเภอธวัชบุรี? จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร?กลุ่มแปลงใหญ่โค? ตำบลอุ่มเม้า? อำเภอธวัชบุรี? จังหวัดร้อยเอ็ด 

BreakingNews


ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร?กลุ่มแปลงใหญ่โค? ตำบลอุ่มเม้า? อำเภอธวัชบุรี? จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่? 4 กันยายน พ.ศ.2564 นางอรุณรัตน์? วงศ์สมศรี? ประมงอำเภอธวัชบุรี? ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร?กลุ่มแปลงใหญ่โค?

บ้านหนองหญ้าหวาย? ตำบลอุ่มเม้า? อำเภอธวัชบุรี? จังหวัดร้อยเอ็ด?โดยมีท่าน ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล? สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด?เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6