ติดตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาหลดและโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ประจำปี พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ติดตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาหลดและโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ประจำปี พ.ศ. 2564 

BreakingNews


ติดตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาหลดและโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ประจำปี พ.ศ. 2564..คลิก

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี ร่วมกับนายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

  ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด? ติดตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาหลดและโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี                 จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6