ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ถึง มกราคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 

BreakingNews


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ถึง มกราคม 2565..คลิก

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6