ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข่าวกิจกรรม


ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด..คลิก

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสาวพิน ทรงอาษา ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตรวจสอบความพร้อมของเกษตรกร ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น เพื่อรอการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และร่วมคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ( GAP ) ปี 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6