มอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ( GAP ) ให้กับฟาร์มสุขศิริ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกแบบหนาแน่น

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


มอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ( GAP ) ให้กับฟาร์มสุขศิริ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกแบบหนาแน่น 

BreakingNews


มอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ( GAP ) ให้กับฟาร์มสุขศิริ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกแบบหนาแน่น..คลิก

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายทินกร อ่อนประทุม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี มอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ( GAP ) ให้กับฟาร์มสุขศิริ

  และร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกแบบหนาแน่น โดยมีคุณกฤช มิคาระเศรษฐ์เหมะรักษ์ เจ้าของฟาร์มปลาดุกหนองคาย เป็นวิทยากร ร่วมกับ คุณวีรชัชช์ บุญชมธนดีสีห์ เจ้าของฟาร์มปลาดุกร้อยเอ็ด และนางสาวบุญณัฐฐา เวียงวินันท์ เจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกร้อยเอ็ดยี่ห้อมาดามเจ เป็นเจ้าของสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ณ ฟาร์มสุขศิริ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6