สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปลายน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอปทุมรัตน์

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปลายน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ 

BreakingNews


สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปลายน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอปทุมรัตน์..คลิก

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนายอัศวิน ศรีส่วย ประมงอำเภอเกษตรวิสัย

  สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปลายน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เกษตรกรนางสำรวย บางสร้อย ณ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6