ร่วมจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย 

BreakingNews


ร่วมจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย..คลิก

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนายอัศวิน ศรีส่วย ประมงอำเภอเกษตรวิสัย

ร่วมจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย และตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอละ 15 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6