ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในอำเภอจตุรพักตรพิมานและอำเภอศรีสมเด็จ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในอำเภอจตุรพักตรพิมานและอำเภอศรีสมเด็จ 

BreakingNews


ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในอำเภอจตุรพักตรพิมานและอำเภอศรีสมเด็จ..คลิก

 

 วันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล ประมงอำเภอ                    จตุรพักตรพิมาน

   ร่วมจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอละ 15 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6