ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์..คลิก

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายอัศวิน ศรีส่วย ประมงอำเภอเกษตรวิสัย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำ พร้อมแจกจ่ายเอกสารให้ความรู้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีเกษตรกรขอรับความรู้ จำนวน 100 ราย โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในงานกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6