สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมปรเมนทรรามาธิบดีฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมปรเมนทรรามาธิบดีฯ 

BreakingNews


สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมปรเมนทรรามาธิบดีฯ..คลิก

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายอัศวิน ศรีส่วย ประมงอำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

ร่วมสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หนองสนามบินเก่า บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6