ประชาสัมพันธ์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ประชาสัมพันธ์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ให้เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้ที่ https://www.opsmoac.go.th/roiet-download-publications และสามารถขอรับและยื่นแบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาฯ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564

https://www.moac.go.th/philosopher-dwl-preview-431191791970?fbclid=IwAR3fJCcgUNOyCVkCY7lPao61bC5x-BbtCn1se7VGNg9W2rDyE3vVr6UN3Fw

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6