ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่  ( Field Day ) ในพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเกษตรวิสัย

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่  ( Field Day ) ในพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเกษตรวิสัย 

เกี่ยวกับเรา


ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่  ( Field Day ) ในพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเกษตรวิสัย..คลิก

วันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงและประมงอำเภอในพื้นที่ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ( Field day )

ในพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอโพธิ์ชัยและอำเภอเกษตรวิสัย ทั้งนี้ได้ร่วมแจกจ่ายพันธุ์ปลาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับชุมชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด อำเภอละ 10,000 ตัว

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6