สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564..คลิก

     วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6