ร่วมลงนามข้อตกลง MOU ( Memorandum of Understanding ) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมลงนามข้อตกลง MOU ( Memorandum of Understanding ) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลง MOU ( Memorandum of Understanding ) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่..คลิก

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางสาววันดารา หอมสุดชา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน? รักษาการณ์ในต่ำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด  

  ร่วมลงนามข้อตกลง MOU ( Memorandum of Understanding ) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กับกลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียนหนองดู่ดอนแตง อำเภอเกษตรวิสัย และสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6