ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านหนองต่าย หมู่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านหนองต่าย หมู่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านหนองต่าย หมู่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี..คลิก

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายชนาธิป รอดระรัง นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และนางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี ร่วมกับนายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

   เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลที่อนุบาลในกระชังให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่สนใจในหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 6,200 ตัว ตัวละ 1 บาท เป็นเงิน 6,200 บาท ณ บ้านหนองต่าย หมู่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6