แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลาหลดแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหลด? ปี 2564 (พื้นที่อำเภอธวัชบุรี)

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลาหลดแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหลด? ปี 2564 (พื้นที่อำเภอธวัชบุรี) แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลาหลดแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหลด? ปี 2564 (พื้นที่อำเภอธวัชบุรี)..คลิก

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี และนายชนาธิป รอดระรัง นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

   ร่วมแจกจ่ายลูกพันธุ์ปลาหลดแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหลด? ปี 2564 ?จำนวน 20 ราย ณ ตำบลราชธานี? อำเภอธวัชบุรี? จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ปลาหลด จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6