สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 (ณ ค่ายประเสริฐสงคราม)

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 (ณ ค่ายประเสริฐสงคราม) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 (ณ ค่ายประเสริฐสงคราม)..คลิก

      วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม และกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จังหวัดร้อยเอ็ด

  โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 ที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย จำนวน  999 ตัว โดยมีนายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับเสด็จ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6