ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ หนองทัพไทย( พื้นที่อำเภอพนมไพร ) เก็บผลผลิตปลาดุกในกระชัง เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิก

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ หนองทัพไทย( พื้นที่อำเภอพนมไพร ) เก็บผลผลิตปลาดุกในกระชัง เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิก ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ หนองทัพไทย( พื้นที่อำเภอพนมไพร ) เก็บผลผลิตปลาดุกในกระชัง เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิก..คลิก

.   วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด            และนายเถลิงเกียรติ ทองขัน ประมงอำเภอพนมไพร

   เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการเก็บผลผลิตปลาดุกในกระชัง เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิก และผู้ที่สนใจในหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีรายได้จากการจำหน่ายปลาเป็นเงิน 2,160 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6