จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565 )

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565 ) 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 สิงหาคม  2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ และชุมชนตำบลนาสิงห์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565 )เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไว้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากธรรมชาติให้ประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ โดยมีนายธาตรี  บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำห้วยเกิบ จำนวน 300,090 ตัว ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว  ปลายี่สกเทศ ปลาไน และปลายี่สกไทย ณ แหล่งน้ำห้วยเกิบ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ. บึงกาฬ ซึ่งเป็นเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายวันที่ 11 สิงหาคม  2565 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ และชุมชนตำบลนาสิงห์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565 )เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไว้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากธรรมชาติให้ประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ โดยมีนายธาตรี  บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำห้วยเกิบ จำนวน 300,090 ตัว ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว  ปลายี่สกเทศ ปลาไน และปลายี่สกไทย ณ แหล่งน้ำห้วยเกิบ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ. บึงกาฬ ซึ่งเป็นเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ...  101   ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.   92  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ   66  ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   64  ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง   59  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปปลาส้มภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรร...  57  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...  52  ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเร...  45  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   41  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473