ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์..คลิก

วันที่  15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านไทยเจริญ ม.11 และ ศาลาประชาคม ม.2 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ นายธวัชชัย อาจวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และนายนที ศรีรัตน์ ประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ กำนันตำบลหอคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 รวมถึงราษฎรผู้มีส่วนได้เสียทั้งสองหมู่ ร่วมดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ ณ หนองปลาดุก ขนาดพื้นที่รวม 100 ไร่ สำหรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบึงกาฬ  โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดฯ เป็นเลขาในการดำเนินการสำหรับกิจกรรม โดยผลการทำประชาคมดังกล่าว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการ ขอถอนสภาพฯ จำนวน 100 ไร่ เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบึงกาฬ ทั้งนี้ สำนักงานประมงฯ จะเสนอเรื่องเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 208  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 106 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 90 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 70 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 70 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 64 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6