ออกสำรวจความต้องการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ


ออกสำรวจความต้องการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย อาจวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายโพธิ์ฆินทร์ โทนแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอบุ่งคล้า 4 กิจกรรม (1) สำรวจความต้องการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง  (2)ติดตามให้คำแนะนำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  (4) แจ้งประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่มีความประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ...  101   ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.   92  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ   66  ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   64  ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง   59  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปปลาส้มภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรร...  57  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...  52  ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเร...  45  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   41  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

     สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000      buengkanfisheries@hotmail.co.th   042492473   042492473