ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ในพี้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ในพี้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-12  |   ข่าววันที่: 2020-03-12 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

    วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ในพี้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 12 แห่ง รวมคณะกรรมการฯ 77 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติเปิดการประชุม
       และเวลา 11.00 น. ได้รับเกียรติจากนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบปะ ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ลุล่วง เป็นไปตามแผนงานที่โครงการกำหนดไว้ 
    การประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพิจารณาเห็นชอบพื้นที่ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 3 แห่ง(รอบที่ 1) ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย
 1. หนองหัวลิง ม.3 ต.แก่งโดม 2. หนองสองห้อง ม.1 ต.แก่งโดม 3.สระน้ำบ้านดอนดู่ ม.3 ต บุ่งมะแลง และที่ประชุมยังได้รับทราบข้อมูลชีววิทยาของกุ้งก้ามกรามจากนายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ข้อมูลพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2560 จากนายศุภกิต คำแก้ว หัวหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,191)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (1,835) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,668) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,011) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,009) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (930) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (888) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (879) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (877) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (832) แบนเนอร์.. (812) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (790) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (772) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (752) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (746) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (732) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (731) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (722) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (704) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (674)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000