ระมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนหนองตรงใจ และประชาชนบ้านกุดกั่ว ม.3 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี นำโดยนายวันทา บุญอ่อน ผู้ใหญ่บ้านกุดกั่ว จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ หนองตรงใจ ม.3 ต.ดอนมดแดง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ระมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนหนองตรงใจ และประชาชนบ้านกุดกั่ว ม.3 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี นำโดยนายวันทา บุญอ่อน ผู้ใหญ่บ้านกุดกั่ว จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ หนองตรงใจ ม.3 ต.ดอนมดแดง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-18  |   ข่าววันที่: 2020-02-16 |  อ่าน: 129 ครั้ง
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุงประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนหนองตรงใจ และประชาชนบ้านกุดกั่ว ม.3 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี นำโดยนายวันทา บุญอ่อน ผู้ใหญ่บ้านกุดกั่ว จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ หนองตรงใจ ม.3 ต.ดอนมดแดง กติกาผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อเสื้อหนึ่งตัว/คน ราคา 200 บาท
     ซึ่งในวันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทอดแห จับปลา จำนวน 600 คน รวมรายได้เป็นเงิน 120,000 บาท เงินรายได้ในครั้งนี้คณะกรรมการฯ จะนำไปฝากเข้าบัญชีหมู่บ้าน เพื่อในอนาคตจะนำออกมาบริหารดูแลหนองตรงใจ และพัฒนาชุมชนต่อไป 
     การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากออกจากแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,590)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (1,981) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,807) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,151) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,111) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,020) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (981) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (977) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (971) แบนเนอร์.. (930) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (910) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (878) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (874) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (862) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (823) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (816) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (810) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (807) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (769) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (764)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000