ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดมหกรรม "เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 6/2565"

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดมหกรรม "เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 6/2565" ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดมหกรรม "เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 6/2565"

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมพิธีเปิดมหกรรม "เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 6" ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 "เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม " ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวความคิด “กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)” อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดตลาดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ โดยการจัดพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถนำเอาสินค้าเกษตรพื้นบ้าน และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้าเด่นของจังหวัด มาจำหน่ายภายในงานที่จัดขึ้นทุกเดือน

ซึ่งงานในวันนี้ เป็นการจัดขึ้นโดยการบูรณางานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดอุบลราชธานี            นางอัญชสี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทรรศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธี

นอกจากนี้สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ขับเคลื่อนโครงการการกระจายสินค้าภายใต้ธีม Fisherman Market ด้วยการนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาทิเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง อำเภอสิริธร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ อำเภอโขงเจียม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโคกสว่าง อำเภอสำโรงเกษตรกร และอำเภอเมืองอุบลราชธานี รวม 6 กลุ่ม  นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลามาจำหน่าย ได้แก่ ปลาส้มปลาอีตู๋ (ปลากาดำ) ปลาส้มปลาตะเพียนขาว ส้มไข่ปลาอีตู๋ ปลาแห้ง ไตปลาแห้ง น้ำพริกนรกปลาช่อน ปลาช่อนแดดเดียวพร้อมทาน เป็นต้น มาจำหน่ายในงาน รวมยอดจำหน่ายสูงถึง 41,000 บาท 

#ตลาดมาระแม
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  335   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   269  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    240   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  215  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  184  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  175  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    172  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  170


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ